{{ 'NOW' | translate }}

{{collected | number:2}} {{ 'OUT_OF' | translate }} {{objective | number:2}}

{{ 'RETO' | translate }} 1

{{reto1}}

{{ 'RETO' | translate }} 2

{{reto2}}

{{ 'RETO' | translate }} 3

{{reto3}}

{{ 'GOAL' | translate }}

{{objective | number:2}}

{{ 'RAISED_BY' | translate }} {{participants}} {{ 'PEOPLE' | translate }} {{ 'IN' | translate }} {{diasTranscurridos}}

{{K00}}

{{ 'ABOUT' | translate }} {{companyName}}

{{equipoGestor}}

{{miembro.nombre}} {{miembro.apellidos}}

{{miembro.rol}}

{{miembro.nombre}} {{miembro.apellidos}}

{{miembro.biografia}}

{{K06}}

Vol dir acollir una persona durant 3 mesos a casa vostra, com un membre més de la família. Mentrestant, amb el suport de Migra Studium, ordenarà la seva situació legal, i farà cursos de formació laboral i de llengua. Aquí trobareu les respostes a totes les vostres preguntes. Si n'esteu convençuts, ompliu el formulari d'inscripció i en 48 hores hàbils, un professional de Migra Studium contactarà amb vosaltres, per explicar-vos tot el procés i resoldre els vostres dubtes. També concertarà amb vosaltres una trobada amb la persona que acollireu. Si voleu, podeu escriure'ns directament a hospitalitat@migrastudium.org

Quiere decir acoger a una persona durante 3 meses en vuestra casa, como un miembro más de la familia. En paralelo, y con el apoyo de Migra Studium, ordenará su situación legal, y hará cursos de formación laboral y de lengua. Aquí encontraréis las respuestas a todas vuestras preguntas. Si estáis convencidos, rellenad el formulario de inscripción y en 48 horas hábiles, un profesional de Migra Studium contactará con vosotros, para explicaros todo el proceso y resolver vuestras dudas. También concertará con vosotros un encuentro con la persona que acogeréis. Si lo deseáis, escribidnos directamente a hospitalitat@migrastudium.org

{{K04}}

{{payment.importe}}

{{payment.nombre}}

Donación anónima

{{payment.fecha}}